Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

Nenalezeny žádné události

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Volba povolání

 

Koordinátor pro kariérní poradenství Mgr. Hana Duffková

  • volba povolání – informace k přijímacímu řízení, přehled o středních školách a oborech, zajišťování odborných exkurzí, spolupráce se středními školami
  • konzultační hodiny v úterý od 13.00 do 13.30 nebo po domluvě kdykoliv

  

Důležité odkazy:

A, přijímací řízení

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

B, výběr školy a oboru

http://www.infoabsolvent.cz

http://www.studujvpk.cz

https://www.nsp.cz/vyuziti-pro-studenty

https://www.posvitsinabudoucnost.cz

Brožura Čím budu - informace o jednotlivých oborech na konkrétních školách včetně počtu přijímaných žáků v loňském školním roce

 

 

C, i pro rodiče

https://www.kampodevitce.cz

https://bit.ly/KAMpodevitce

 

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH RODIČE

CO JE POTŘEBA UDĚLAT

- všichni žáci obdrží Atlas školství 2021/2022 a budou poučeni, jak s ním pracovat, na webových stránkách školy bude v nejbližší době umístěna elektronická podoba brožury Čím budu, kde rovněž naleznete přehled škol a oborů v Plzeňském kraji

- na obory s talentovou zkouškou je potřeba odeslat přihlášku do 30.11.2020, talentové zkoušky probíhají v lednu – pokud žák neuspěje a není na školu přijat, může si stejně jako ostatní v 1. kole přijímacího řízení podat 2 přihlášky

- do poloviny ledna je potřeba vybrat střední školu a obor (v 1. kole každý žák podává 2 přihlášky, v dalších kolech již pak může podat přihlášek více) a nahlásit svůj výběr kariérové poradkyni Mgr. Haně Duffkové

- Dny otevřených dveří na středních školách budou na většině škol probíhat online – účast na nich je důvodem k omluvení z online výuky

- počátkem února obdrží všichni žáci vytištěnou vyplněnou přihlášku ke studiu. V letošním přijímacím řízení se nebude započítávat prospěch z 2. pololetí 8. ročníku.

Prosím o pečlivou kontrolu všech údajů a teprve po zkontrolování budeme přihlášky potvrzovat. Obory označené zkratkou PLP požadují potvrzení přihlášky též ošetřujícím lékařem (tato služba je placená).

- vyplněnou a podepsanou přihlášku je zákonný zástupce povinen doručit vybrané škole      do 1. března 2021

- pozvánku k přijímacím zkouškám a pokyny k přijímacímu řízení obdržíte poštou nebo mailem, který uvedete na přihlášce.

 

 KALENDÁŘ AKCÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY:

ZÁŘÍ - LEDEN

- výběr střední školy a oboru - získávání informací, návštěvy dnů otevřených dveří, prohlížení webových stránek škol, sdílení zkušeností se studenty,...

- návštěvy zástupců některých středních škol přímo u nás ve škole

ŘÍJEN

- předání informací zákonným zástupcům žáků - podle situace a zájmu - online setkání nebo schůzka ve škole - bude upřesněno

- ???? akce Veletrh perspektivy řemesel - Stod - podle aktuální situace, buď společná návštěva celé 9. třídy nebo dle zájmu každý individuálně s rodiči

LISTOPAD

- festival Posviť si na budoucnost - https://www.posvitsinabudoucnost.cz

- podání přihlášek na obory s talentovou zkouškou

LEDEN

- nahlášení zvolené školy a oboru

ÚNOR

- tisk a potvrzení přihlášek ke studiu, poslední termín odevzdání přihlášky je 1.BŘEZEN 2021

DUBEN

- přijímací zkoušky na studijní obory s maturitou 

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory vzdělání:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021
 
 - výsledky přijímacího řízení

KVĚTEN

- odevzdání zápisového lístku

- náhradní termín přijímacích zkoušek 

Náhradí terminy jsou stanoveny na dny:
1. termín: středa 12. května 2021
2. termín: čtvrtek 13. května 2021

- případné druhé kolo přijímacího řízení