Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

Nenalezeny žádné události

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Volba povolání

Koordinátor pro kariérní poradenství Mgr. Hana Duffková

  • volba povolání – informace k přijímacímu řízení, přehled o středních školách a oborech, zajišťování odborných exkurzí, spolupráce se středními školami
  • konzultační hodiny v úterý od 12.00 do 12.30 nebo po domluvě kdykoliv

 

Důležité odkazy:

A, přijímací řízení

https://www.plzensky-kraj.cz/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-p

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

B, výběr školy a oboru

http://www.infoabsolvent.cz

http://www.studujvpk.cz

 

 

 

Akce k volbě povolání:

23. října 2019 - Veletrh perspektivy řemesel Stod - společná akce pro vycházející žáky 

5. listopadu 2019 od 16.30 - schůzka zákonných zástupců vycházejících žáků - informace k výběru školy a oboru, průběh přijímacího řízení - podání přihlášky, setkání se zástupci středních škol

16. prosince 2019 - návštěva poradenského střediska pro volbu povolání na Úřadu práce Plzeň-jih

 

 

Do 30.11.2019 podání přihlášky na umělecké školy – talentové zkoušky v lednu 2020

DO 1. března 2020  PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA SŠ 

14. a 15. dubna 2020 -  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU