Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

13 pro
Adventní koncert - klášter
Datum 13.12.2019 17:00 - 18:00
16 pro

určeno žákům IX. ročníku

16 pro
3D modelování - VIII.A
Datum 16.12.2019 8:00 - 13:30
17 pro
3D modelování - VII.A
Datum 17.12.2019 8:00 - 13:30

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Recyklohraní

Projekt zaměřený na ekologickou výchovu, především třídění odpadů. Ve škole mají žáci možnost odevzdat použité baterie a tonery. Součástí projektu jsou různé další činnosti, např. vymýšlení reklamních sloganů, návrhy plakátů, modely, vyplňování pracovních listů atd. V rámci projektu též děti navštěvují různá místa spojená s tříděním odpadu, např. sběrný dvůr.

Prvním úkolem pro školní rok 2019/2020 bylo vytvoření Recyklačního zpravodaje. Do tohoto úkolu se pustili žáci V.A

 

 

Ohlédnutí za Recyklohraním 2018/2019

   

   

Jedním z úkolů byla výroba nádoby na zpětný odběr baterií tzv. BATERKOŽROUTA. Dětem z V.A se práce moc povedla.