Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ 

Odhlašování obědů je možné elektronicky do 14.00 hod předchozího dne. 

Od 1. února 2022 dochází k navýšení cen stravného 

Cena obědů dle věkové kategorie: 

6 -10 let – 27,- Kč. 

11 -14 let – 29,- Kč. 

nad 15 let – 31,- Kč 

cizí strávníci - 77,- Kč 

Kalendář akcí

26 kvě

výběr žáků 7.- 9. ročníku

31 kvě

pro žáky III.A, IV.A a V.A - cena 120,- Kč na žáka

31 kvě
Příběhy našich sousedů
31.05.2022 15:00

závěrečná prezentace projektu žáků IX.A - klášter Chotěšov

7 čvn

6. a 7. ročník

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Moderní škola

Cílem realizovaného projektu (2010 – 2012) bylo zkvalitnit výuku pomocí využití informačních a komunikačních technologií pro žáky i učitele Základní školy Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace. Došlo k zavedení jednotného e-learningového systému pro předměty: Anglický jazyk, Vlastivěda, Prvouka, Matematika, Dějepis, Informatika a Občanská výchova.
V rámci projektu byla ve škole modernizována ICT technika a vytvořeno jednotné vzdělávací prostředí umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály ve výuce. Tyto materiály byly částečně i nakoupeny, ale převážně pak vytvořeny samotnými pedagogy.
Žáci tak ve výsledku mohli při studiu využívat moderní výukové metody, které díky názornosti, působení na více smyslů a interaktivitě vedou k rychlejšímu pochopení probírané látky.
Celková částka projektu činila 2 147 747,00 Kč .
Protože škola neměla dostatek zkušeností s metodikou e-learningu, oslovila Občanské sdružení STUDNICE a nabídla mu spolupráci. Občanské sdružení STUDNICE se dlouhodobě zabývá popularizací a šířením moderních didaktických metod ve školství a dalším vzdělávání. Je vzdělávací organizací, která se zabývá poskytováním celé řady rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů včetně e-learningové formy výuky. K těmto účelům využívá systém pro řízení vzdělávání na bázi IT technologií.
OS STUDNICE rovněž působí jako školící centrum v oblasti didaktiky elektronické výuky - poskytuje školení zaměřené na proces tvorby elektronického obsahu a vedení on-line výuky.
Díky spolupráci s partnerem získala Základní škola Chotěšov nejnovější know-how v oblasti ICT technologií a jejich využití ve vzdělávacím procesu. STUDNICE poskytla žadateli metodiku tvorby elektronických vzdělávacích materiálů, která bude jednotlivým tvůrcům dodávat znalosti s tvorbou e-learningových objektů.

Mgr. František Halada

koordinátor projektu

EasyCookieInfo