Kalendář akcí

21 bře
PONOŽKOVÝ DEN
21.03.2019

oblečte si každou ponožku jinou a podpořte s námi lidi s Downovým syndromem

22 bře
Za barokem - DEPO2015, Plzeň (V.B)
22.03.2019 8:00 - 13:00
22 bře
Exkurze žáků IX.A do MD elektronik
22.03.2019 12:00 - 13:30
25 bře
Ředitelské volno
25.03.2019 8:00 - 14:00

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Moderní škola

Cílem realizovaného projektu (2010 – 2012) bylo zkvalitnit výuku pomocí využití informačních a komunikačních technologií pro žáky i učitele Základní školy Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace. Došlo k zavedení jednotného e-learningového systému pro předměty: Anglický jazyk, Vlastivěda, Prvouka, Matematika, Dějepis, Informatika a Občanská výchova.
V rámci projektu byla ve škole modernizována ICT technika a vytvořeno jednotné vzdělávací prostředí umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály ve výuce. Tyto materiály byly částečně i nakoupeny, ale převážně pak vytvořeny samotnými pedagogy.
Žáci tak ve výsledku mohli při studiu využívat moderní výukové metody, které díky názornosti, působení na více smyslů a interaktivitě vedou k rychlejšímu pochopení probírané látky.
Celková částka projektu činila 2 147 747,00 Kč .
Protože škola neměla dostatek zkušeností s metodikou e-learningu, oslovila Občanské sdružení STUDNICE a nabídla mu spolupráci. Občanské sdružení STUDNICE se dlouhodobě zabývá popularizací a šířením moderních didaktických metod ve školství a dalším vzdělávání. Je vzdělávací organizací, která se zabývá poskytováním celé řady rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů včetně e-learningové formy výuky. K těmto účelům využívá systém pro řízení vzdělávání na bázi IT technologií.
OS STUDNICE rovněž působí jako školící centrum v oblasti didaktiky elektronické výuky - poskytuje školení zaměřené na proces tvorby elektronického obsahu a vedení on-line výuky.
Díky spolupráci s partnerem získala Základní škola Chotěšov nejnovější know-how v oblasti ICT technologií a jejich využití ve vzdělávacím procesu. STUDNICE poskytla žadateli metodiku tvorby elektronických vzdělávacích materiálů, která bude jednotlivým tvůrcům dodávat znalosti s tvorbou e-learningových objektů.

Mgr. František Halada

koordinátor projektu