Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

23 říj
Veletrh perspektivy řemesel Stod
Datum 23.10.2019 10:30

vycházející žáci

24 říj
Skupinové bubnování
Datum 24.10.2019 9:00

1.-5. ročník od 9.00, 6.-9. ročník od 10.30 ve sportovní hale - cena 45,- Kč

29 říj
Podzimní prázdniny
Datum 29.10.2019 0:00 - 30.10.2019 23:30
31 říj
Ředitelské volno
Datum 31.10.2019 0:00 - 01.11.2019 23:30
5 lis

Informace k výběru střední školy, průběh přijímacího řízení, podání přihlášky, zápisový lístek, prezentace některých středních škol

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Moderní škola

Cílem realizovaného projektu (2010 – 2012) bylo zkvalitnit výuku pomocí využití informačních a komunikačních technologií pro žáky i učitele Základní školy Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace. Došlo k zavedení jednotného e-learningového systému pro předměty: Anglický jazyk, Vlastivěda, Prvouka, Matematika, Dějepis, Informatika a Občanská výchova.
V rámci projektu byla ve škole modernizována ICT technika a vytvořeno jednotné vzdělávací prostředí umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály ve výuce. Tyto materiály byly částečně i nakoupeny, ale převážně pak vytvořeny samotnými pedagogy.
Žáci tak ve výsledku mohli při studiu využívat moderní výukové metody, které díky názornosti, působení na více smyslů a interaktivitě vedou k rychlejšímu pochopení probírané látky.
Celková částka projektu činila 2 147 747,00 Kč .
Protože škola neměla dostatek zkušeností s metodikou e-learningu, oslovila Občanské sdružení STUDNICE a nabídla mu spolupráci. Občanské sdružení STUDNICE se dlouhodobě zabývá popularizací a šířením moderních didaktických metod ve školství a dalším vzdělávání. Je vzdělávací organizací, která se zabývá poskytováním celé řady rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů včetně e-learningové formy výuky. K těmto účelům využívá systém pro řízení vzdělávání na bázi IT technologií.
OS STUDNICE rovněž působí jako školící centrum v oblasti didaktiky elektronické výuky - poskytuje školení zaměřené na proces tvorby elektronického obsahu a vedení on-line výuky.
Díky spolupráci s partnerem získala Základní škola Chotěšov nejnovější know-how v oblasti ICT technologií a jejich využití ve vzdělávacím procesu. STUDNICE poskytla žadateli metodiku tvorby elektronických vzdělávacích materiálů, která bude jednotlivým tvůrcům dodávat znalosti s tvorbou e-learningových objektů.

Mgr. František Halada

koordinátor projektu