Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

Nenalezeny žádné události

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Nová cesta ke vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Aktivity projektu:
3.II/5 Školní kariérový poradce
3.II/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení

prostřednictvím vzájemných návštěv
3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
3.II/10 Klub pro žáky ZŠ
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
3.II/12 Projektový den ve výuce
3.II/13 Projektový den mimo školu

Celkový rozpočet projektu: 578 308,- Kč
Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018471