Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ 

Odhlašování obědů je možné elektronicky do 14.00 hod předchozího dne. 

Od 1. února 2022 dochází k navýšení cen stravného 

Cena obědů dle věkové kategorie: 

6 -10 let – 27,- Kč. 

11 -14 let – 29,- Kč. 

nad 15 let – 31,- Kč 

cizí strávníci - 77,- Kč 

Kalendář akcí

26 kvě

výběr žáků 7.- 9. ročníku

31 kvě

pro žáky III.A, IV.A a V.A - cena 120,- Kč na žáka

31 kvě
Příběhy našich sousedů
31.05.2022 15:00

závěrečná prezentace projektu žáků IX.A - klášter Chotěšov

7 čvn

6. a 7. ročník

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Nová cesta ke vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Aktivity projektu:
3.II/5 Školní kariérový poradce
3.II/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení

prostřednictvím vzájemných návštěv
3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
3.II/10 Klub pro žáky ZŠ
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
3.II/12 Projektový den ve výuce
3.II/13 Projektový den mimo školu

Celkový rozpočet projektu: 578 308,- Kč
Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018471

EasyCookieInfo