Praxin

Projekt byl určen pouze pro žáky 8.ročníku. Žáci si zřídili minipodnik s administrativním vybavením. Žáci, kteří byli do projektu vybráni na základě učebních výsledků a vlastního zájmu, se v říjnu zúčastnili motivačního veletrhu v Mostě. Během roku vytvářeli vlastní žákovský minipodnik včetně potřebného administrativního vybavení (notebook, materiál, web,....).