Kalendář akcí

29 kvě
Bezpečný internet I. (V.A, V.B)
29.05.2019 8:00 - 10:00

preventivní program

30 kvě
Divadelní představení žáků III.A
30.05.2019 16:00 - 17:00
31 kvě
Mobilní trilopark
31.05.2019 8:00 - 13:00

cena 50 Kč na žáka

3 čvn
Týden čtení dětem
03.06.2019 - 09.06.2019

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Podpora úspěšné výuky

Číslo programu:                 02

Název programu:              Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:                         02_16_022

Název výzvy:                      Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů 
                                             zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro 
                                             méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu:                Podpora úspěšné výuky

Vedení projektu:

Koordinátor projektu:      Mgr. František Halada
Manažer projektu:          Miroslava Eliášová
Finanční manažer:         Petra Kovářová

Náplň projektu:

Školní psycholog                                         Mgr. Andrea Fodor
Čtenářský klub (2x):                                    Mgr. Hana Duffková, Mgr. Radka Šístková
Klub zábavné logiky a deskových her:           Mgr. Miroslav Čáp, Mgr. Pavel Káčerik
Doučování:                                                  Mgr. Pavlína Haimrlová