Podpora úspěšné výuky

Číslo programu:                 02

Název programu:              Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:                         02_16_022

Název výzvy:                      Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů 
                                             zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro 
                                             méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu:                Podpora úspěšné výuky

Vedení projektu:

Koordinátor projektu:      Mgr. František Halada
Manažer projektu:          Miroslava Eliášová
Finanční manažer:         Petra Kovářová

Náplň projektu:

Školní psycholog                                         Mgr. Andrea Fodor
Čtenářský klub (2x):                                    Mgr. Hana Duffková, Mgr. Radka Šístková
Klub zábavné logiky a deskových her:           Mgr. Miroslav Čáp, Mgr. Pavel Káčerik
Doučování:                                                  Mgr. Pavlína Haimrlová