Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

Nenalezeny žádné události

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Přírodní učebna ZŠ Chotěšov

Přírodní učebna ZŠ Chotěšov

 

V rámci výzvy 16/2017 získala naše škola od Státního fondu životního prostředí podporu ve výši 382 370,- Kč, ze zdrojů zřizovatele bude uhrazeno 67 477,- Kč.

 

Předmětem projektu je úprava školní zahrady do takového stavu, aby v zahradě mohla být prováděna výuka a aktivity zaměřené na EVVO. Stávající stav výuku neumožňuje. Projekt předpokládá nejenom školní výuku, ale v provozní fázi počítá s aktivitami zaměřenými na rodiče a obecní veřejnost. Školní zahrada by měla umožňovat výuku se zaměřením na EVVO, sledování a zkoumání životního cyklu rostlin i živočichů, provádění školní výuky v přírodním prostředí i aktivity školy s veřejností. Hlavní aktivity realizace projektu jsou: přírodní jezírko s vodními živočichy, altán pro výuku v exteriéru, hmatová stezka, geostezka, výsadba nových rostlin, architektonické úpravy, terénní úpravy, úprava plochy pro výuku, osazení prvků k sezení, osazení altánu, osazení prvků k pozorování fauny a flóry, nákup pomůcek, nákup odborné literatury. Po ukončení projektu bude zahrada využívána k provádění školní výuky v přírodním prostředí i k relaxaci dětí, ke sledování a zkoumání životního cyklu rostlin i živočichů a dále budou realizovány aktivity školy s veřejností.

Výsledkem fyzické realizace aktivit projektu budou:

 • Nově provedený kompost (starý betonový bude odstraněn, bude vybudován nový trojkomorový komposter)
 • Přírodní zahradní altán s lavicemi a stoly
 • Nové jezírko (úprava starého jezírka s novými funkcemi jezírka)
 • Úprava a rozšíření stávajících záhonů
 • Celková úprava travní plochy v rozsahu celé zahrady
 • Geostezka ve štěrku
 • Hmatová stezka
 • Socha Vojslavy a Hroznaty (vazba na místní přírodu, historii a dominantní prvky Chotěšova)
 • Výsadba nových keřů, stromů, travin, květin, bylin (jedná se zejména o původní druhy)
 • Naučná stezka (ve formě informačních tabulí umístěných u jednotlivých objektů/rostlin)
 • Kamera pro online pozorování ptáků
 • Krmítka a budky pro ptáky, krmítka pro veverky, hmyzí hotel
 • Nákup pomůcek pro pozorování a bádání
 • Nákup nářadí pro pěstitelství
 • Odborná literatura

Po ukončení samotné realizace projektu budou výsledky využívány k následujícím aktivitám:

 • Výuka přírodopisu a studium zákonitosti života rostlin a živočichů in natura ve vazbě na aktuální školní výuku a ŠVP
 • Výuka podle aktuálně přítomného hmyzu v lokalitě zahrady - vazba na přírodopis
 • Výuka ve vazbě na aktuální vegetační období – pozorování růstu rostlin, uplatnění v potravinářství, sledování podmínek pro rostliny a živočichy s ohledem na místo a podmínky výskytu
 • Výuka pracovních činností (pěstitelství)
 • Aktivity školy s veřejností a rodiči (např. společná výsadba keřů, budování hmatové stezky, workshopy pro veřejnost)
 • Spolupráce s Obecním úřadem a majiteli klášterní zahrady v podpoře žáků o přírodovědné obory, přenos zkušeností a odborné konzultace, odborná rada při realizaci projektu
 •