Kalendář akcí

29 kvě
Bezpečný internet I. (V.A, V.B)
29.05.2019 8:00 - 10:00

preventivní program

30 kvě
Divadelní představení žáků III.A
30.05.2019 16:00 - 17:00
31 kvě
Mobilní trilopark
31.05.2019 8:00 - 13:00

cena 50 Kč na žáka

3 čvn
Týden čtení dětem
03.06.2019 - 09.06.2019

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Podpora odborného vzdělávání v PK

Od ledna 2018 jsme v rámci projektu Podpora technického vzdělávání Plzeňského kraje partnerskou školou Střední průmyslové školy dopravní v Plzni. Střední škola připravuje pro naše žáky projektové dny a odborné exkurze, jejichž cílem je seznámit žáky základních škol s prostředím a fungováním střední školy, poskytnout jim přehled o různých studijních a učebních oborech a hlavně jim předvést, co budou potřebovat ve své budoucí praxi. 

V dubnu 2018 se naši žáci spolu se studenty SPŠD vypravili do Prahy, kde navštívili expozici Království železnic a také Národní zemědělské muzeum, konkrétně výukový program Voda v krajině.

Přímo v budově Střední průmyslové školy dopravní byl pro nás připraven projektový den zaměřený na dopravu a logistiku.

Na podzim 2018 jsme díky projektu se žáky navštívili Autocentrum Šmucler a Techmania science center v Plzni a dvě žákyně 9. třídy se spolu se středoškolskými studenty zúčastnily soutěže Technika má zlaté dno a jejich tým obsadil v silné konkurenci vynikající 4. místo

Do konce školního roku 2018/2019 je pro naše žáky ještě připravena ekologicky zaměřená exkurze do spalovny v Chotíkově a Ekocentra Krsy, v červnu pak projektový den Matematika je hra.

      

                                     Projektový den na Střední průmyslové škole dopravní v Plzni - duben 2018

      

      

                                                      Návštěva Autocentra Šmucler a Techmania science centra