Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

7-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

29 čvn
Hlavní prázdniny
Datum 29.06.2019 0:00 - 01.09.2019 0:00

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Podpora odborného vzdělávání v PK

Od ledna 2018 jsme v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání Plzeňského kraje partnerskou školou Střední průmyslové školy dopravní v Plzni. Střední škola připravuje pro naše žáky projektové dny a odborné exkurze, jejichž cílem je seznámit žáky základních škol s prostředím a fungováním střední školy, poskytnout jim přehled o různých studijních a učebních oborech a hlavně jim předvést, co budou potřebovat ve své budoucí praxi. 

V dubnu 2018 se naši žáci spolu se studenty SPŠD vypravili do Prahy, kde navštívili expozici Království železnic a také Národní zemědělské muzeum, konkrétně výukový program Voda v krajině.

Přímo v budově Střední průmyslové školy dopravní byl pro nás připraven projektový den zaměřený na dopravu a logistiku.

Na podzim 2018 jsme díky projektu se žáky navštívili Autocentrum Šmucler a Techmania science center v Plzni a dvě žákyně 9. třídy se spolu se středoškolskými studenty zúčastnily soutěže Technika má zlaté dno a jejich tým obsadil v silné konkurenci vynikající 4. místo

Počátkem dubna 2019 odjeli vybraní žáci na ekologickou exkurzi. Nejprve navštívili spalovnu odpadů v Chotíkově a následně Environmentální centrum Krsy, kde pro ně byl připraven bohatý program zaměřený na světelné znečištění a vliv člověka na životní prostředí.

11. června 2019 jsme opět zavítali do areálu Střední průmyslové školy dopravní Plzeň. 25 žáků 7. a 8. tříd absolvovalo program "Rozpočti si to" zaměřený na finanční gramotnost.

 

 

 

                                 Projektový den na Střední průmyslové škole dopravní v Plzni - duben 2018

      

                                             Návštěva Autocentra Šmucler a Techmania science centra

      

      

                                                      Exkurze do spalovny odpadu v Chotíkově