Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

7-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

29 čvn
Hlavní prázdniny
Datum 29.06.2019 0:00 - 01.09.2019 0:00

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

květen 2019

6.5.      Den matek – význam svátku

7.5.      Výroba přání ke Dni matek

 

13.5.    Povídání o mamince. Malování podobizny, co mám na mamince rád

14.5.     Pohybové a taneční hry

15.5.    Deskové hry ( Dáma, Monopoly…)

16.5.    Přírodovědná vycházka – jaké známe stromy

17.5.    Společné kreslení, karetní hry

 

20.5.    Příprava pirátského odpoledne – výroba mapy, lodí, vlajek

21.5.    Kreativní dílny – piráti

22.5.    Film klub uvádí ,,Dobrodružství pirátů v zeleninové zemi“

23.5.   

24.5.   

 

27.5. Pobyt venku – školní hřiště, závodivé hry

28.5.    Dokončování výroby pirátských masek

29.5.    Návštěva Obecního úřadu

30.5.    Celodružinová hra ,,Moje obec, můj dům“ – kreativní dílny

31.5.