Kalendář akcí

21 led
28 led

vítězové školního kola

28 led
Party se Zdravou pětkou - V.A, V.B
28.01.2019 8:00 - 11:30
30 led

Cena pro žáka 50,- Kč

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Halloween v I.A

V pátek 2. listopadu proběhla celodenní výuka v 1.A na téma Halloween - Dušičky. Na začátku dne jsme se vydali kouzelným vlakem do strašidelné školy, kde každý představil, za jaké ,,strašidýlko“ dnes dorazil. V českém jazyce jsme četli slabiky z duchů, hledali jsme písmenka ve strašidlech, podívali jsme se na pohádku a popovídali jsme si o dušičkách. Při matematice jsme počítali a porovnávali dýně, pracovali s kaštany a poslechli jsme si strašidelný příběh, ve kterém se objevovala čísla. Během hudební výchovy jsme si zazpívali, zatančili a zahráli různé hry. Na konci dne nás neminula ani sladká odměna. Celá 1.A si tento den náramně užila.

Mgr. Kateřina Rubášová