Kalendář akcí

7 led
14 led
Škola Zdravé pětky - I.A, II.A
14.01.2019 8:00 - 11:30
21 led

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Škola

Přespolní běh – Chlumčany

V úterý 25. 9. 2018 se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola závodu v přespolním běhu v Chlumčanech. Nejlépe se dařilo našim starším žákyním, jmenovitě Anetě Beránkové (8.A), Anně Beránkové (8.A), Nele Peteříkové (8.A), Anetě Heřboltové (9.A), Zuzaně Schafferové (9.A) a Kristýně Krocové (8.B), které obsadily krásné 3. místo. Starší žáci skončili jen těsně na 4. místě, mladší žákyně a žáci se umístili na 8. místě. Všem děkujeme za reprezentaci a těšíme se na další nadějné sportovní výkony.

 

Mgr. Olga Čmolíková