Kalendář akcí

18 čvn
Ručičky kraje
Datum 18.06.2019 9:00

vybraní žáci 5.- 8. ročníku

25 čvn
DJKT (Romeo a Julie)
Datum 25.06.2019 8:00 - 14:00

výběr žáků 8. tříd

26 čvn
Branný den
Datum 26.06.2019 8:00
27 čvn

ocenění úspěšných žáků, pěvecká a taneční vystoupení, rozloučení žáků 9. třídy

28 čvn
Vysvědčení
Datum 28.06.2019 8:00 - 9:00

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Výlet účastníků Tříkrálové sbírky

26.9. se vydala padesátka dětí ze ZŠ Chotěšov spolu se svým pedagogickým doprovodem na návštěvu do terapeutických dílen sv. Josefa. Již tradičně je většina výtěžku z chotěšovské Tříkrálové sbírky věnována právě sem na pomoc handicapovaným lidem. Celé dopoledne se nám věnovali šikovní vedoucí z dílen. Předvedli nám vybavení těchto pracovišť, připravili pro nás svačinku a čaj, poskytli nám materiál na vytváření, nabídli hned několik možností, co si na památku vyrobit. Z nabídky si vybral úplně každý. Větší děti navštívily dílnu v Domažlicích, menší si prohlédly meclovskou dílnu. Dětem z prvního stupně se moc líbila všechna zvířata, která viděly u Domova sv. Vavřince v Meclově. Všichni si výlet užili. Jistě se v hojném počtu zase v lednu vydáme na Tříkrálovou sbírku.

 

Mgr. Irena Hudcová