Kalendář akcí

18 čvn
Ručičky kraje
Datum 18.06.2019 9:00

vybraní žáci 5.- 8. ročníku

25 čvn
DJKT (Romeo a Julie)
Datum 25.06.2019 8:00 - 14:00

výběr žáků 8. tříd

26 čvn
Branný den
Datum 26.06.2019 8:00
27 čvn

ocenění úspěšných žáků, pěvecká a taneční vystoupení, rozloučení žáků 9. třídy

28 čvn
Vysvědčení
Datum 28.06.2019 8:00 - 9:00

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Ohlédnutí za letním táborem - Rudolfova Pila 2018

I v minulém školním roce pořádala naše škola letní soustředění/tábor, tentokrát na novém místě - v Rudolfově Pile. 

Zúčastnilo se rekordních 75 dětí, 6 praktikantů a 13 dospělých, kteří se o táborníky poctivě starali (oddíloví vedoucí, paní kuchařky, zdravotnice a další). Hlavní táborovou náplní bylo poznávání nových míst v přilehlé lokalitě a pohyb v neznámé krajině. Nechyběly tradiční činnosti jako opékání buřtů, sportovní turnaje, plnění bobříků a diskotéky. Nejen vedoucí tábora, Mgr. Robert Jindřich, zhodnotil letní tábor velice kladně. Všichni si letní tábor moc užili a už se těší na příští, který bude probíhat v termínu 6. – 13. 7. 2019.

 

Mgr. Olga Čmolíková