Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

14 dub
ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Datum 14.04.2021

1. stupeň od 15.30

2. stupeň od 16.15

Připojení přes žákovské účty MS Teams - podrobnější informace u třídních učitelů nebo ve Škole online

Individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími je možné domluvit kdykoliv

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Tak trochu jiný tělocvik

 

Ještě než se brány škol uzavřely úplně, došlo k omezení výuky zpěvu a tělesné výchovy. Běhání a společné hry na hřišti tak byly nahrazeny jinými aktivitami na čerstvém vzduchu. Všechny třídy 2. stupně chodily na procházky spojené s dalšími činnostmi. 6. a 7. ročníky navštívily oboru s daňky a jeleny v Mantově, osmáci se vypravili na Dupárnu k Národnímu domu a žáci IX.A využili vycházky na Sklepní vrch k poznávání hub. S pomocí atlasů a internetu vytvořili k jednotlivým druhům hub popisky a své úlovky pak vystavili v přírodní učebně v zahradě školy.

V současné době se bohužel všechny společné aktivity přesunuly do virtuálního prostředí internetu. Všichni pevně doufáme, že nastalou situaci zvládneme a že nebude trvat příliš dlouho.

Přejeme všem pevné zdraví a hodně optimismu.