Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

Nenalezeny žádné události

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Prázdninový workshop v Přírodní učebně

  

Začátkem tohoto roku jsme dokončili práce na venkovní učebně ZŠ Chotěšov. Na jaře měly proběhnout workshopy pro rodiče a veřejnost, jejich realizaci bohužel zhatilo uzavření školy. Nicméně učebna nezůstala opuštěna – od 25. května jí hojně k výuce využívali žáci prvního stupně, kteří se vrátili do školy, učitelé do vyvýšených záhonů zasadili jahody, rajčata, dýně a poctivě se během léta střídali v zalévání. A jedna nadšená parta rodičů a dětí se v srpnu domluvila na akci „Šiška“. Urovnali podklad hmatové stezky, připravili materiál (kamínky, štěpku, šišky, písek) a tím následně vysypali jednotlivá pole, takže dnes stezka již slouží svému účelu. Aby zahrada byla krásná hned s nástupem školního roku, vytrhali i plevel ze záhonů a doplnili mulčovací kůru. Děkujeme touto cestou všem rodičům i žákům, kteří se na úpravě okolí školy podíleli, za jejich čas, úsilí i odvedenou práci.