Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

14 dub
ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Datum 14.04.2021

1. stupeň od 15.30

2. stupeň od 16.15

Připojení přes žákovské účty MS Teams - podrobnější informace u třídních učitelů nebo ve Škole online

Individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími je možné domluvit kdykoliv

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Slavnostní předávání vysvědčení žákům IX. A v klášteře

 

Pátek 26.6. patřil „deváťákům“. Na rozdíl od jiných akcí, které musely být z důvodu letošní mimořádné situace zrušeny, se právě tato tradiční a krásná slavnost konat mohla. Žáci IX. A se tak mohli se svou školou pomyslně rozloučit. Nejprve k žákům promluvil pan starosta Daniel Koláček, poté dostal slovo pan ředitel Mgr. František Halada, MBA, následně se slova ujala třídní učitelka Mgr. Olga Čmolíková. Následoval projev žáků plný vzpomínek na jejich školní docházku, poděkování jednotlivým vyučujícím i ostatním zaměstnancům školy a v neposlední řadě také rodičům. Po předávání vysvědčení byla promítnuta ještě prezentace, kterou vytvořili sami „deváťáci“ jako památku na léta, která na základní škole strávili.

Všem vycházejícím žákům přejeme hodně štěstí v další etapě jejich života.

Mgr. Olga Čmolíková

třídní učitelka