Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

14 dub
ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Datum 14.04.2021

1. stupeň od 15.30

2. stupeň od 16.15

Připojení přes žákovské účty MS Teams - podrobnější informace u třídních učitelů nebo ve Škole online

Individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími je možné domluvit kdykoliv

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Básnická soutěž MAS Radbuza - Je radost nebo pohroma míti školu "na doma"

Do básnické soutěže MAS Radbuza, která byla vyhlášena již začátkem dubna, se mohli zapojit žáci, rodiče i učitelé. V každé kategorii byl zadán předepsaný počet veršů a navíc i několik slov, která se v básničce měla objevit. 

Z naší školy se zapojili básníci do všech kategorií.

Nejvíce zastoupenou skupinou byli žáci. Svoje výtvory do soutěže poslali: Alena Škardová a Eliška Ženíšková ze III.A,, Antonín Bednář, Tamara Gita a Matěj Jindřich z V.A, Roman Vachovec ze VI.A a Daniel Hudec ze VII.A. 

 

Na ukázku uvádíme básničku Matěje Jindřicha z V.A

Matěj Jindřich: KORONA

 
Všude slyším korona ,
myj si ruce i doma,
nasaď roušku, rukavice,
co mám dělat ještě více?
 
Doma píši úkoly,
nesmím chodit do školy.
Rodiče jsou na mrtvici,
já jsem z toho na palici .
Vůbec mě to nebaví ,
už mi škola nevadí.

Z řad rodičů se zapojily paní Zuzana Gita, Václava Škardová a Kateřina Ženíšková.

Učitelskou kategorii reprezentovala paní učitelka Irena Hudcová, která se svou básní zvítězila v kategorii pedagog v oblasti Stodska.

Irena Hudcová 

Vida ho, covida

 

Kdo by to řek´, kýho výra,

že budeme chytat vira,

 nebo spíš on nás.

Je to divnej čas.

 

Babi , děda, šití roušek,

praní, děti, vzduchu doušek,

práce, jídlo, škola doma…

To abys měl k ruce klona.

Hlavu v pejru žáci mají,

Pomoc shání, rozum v háji.

V bedně pořád nervní zprávy…

Táto, mámo, ať jsme zdraví!

Vir je kolem všude!

Co teď s náma bude?

Co ty věci příští?

 

Učitel tě jistí.

Úkol sem a úkol tam…

Nevěnuj se blbinám.

Naplň si den každý,

na jobovky kašli.

Dělej jen, co zvládáš,

když na pusu padáš.

Všeho s mírou! Škola volá?

Mysli na ta moje  slova.

Začíná být záhodné

zavést toto heslo dne.

Všeho s mírou povídám.

Blízko od nás do Dobřan.

 

Všichni zúčasnění poetové vyhráli od MAS Radbuza pěkné ceny. Jsme rádi, že se soutěže zúčastnili a přejeme jim další básnické úspěchy.