Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

14 dub
ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Datum 14.04.2021

1. stupeň od 15.30

2. stupeň od 16.15

Připojení přes žákovské účty MS Teams - podrobnější informace u třídních učitelů nebo ve Škole online

Individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími je možné domluvit kdykoliv

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

(TÝ)DEN DĚTÍ

V pondělí 1. června se slaví Mezinárodní den dětí, a proto jsme se rozhodli připravit našim žákům poněkud netradiční dárek. Jelikož jim letos všem najednou nemůžeme uspořádat hry a soutěže v areálu školy, vyhlašujeme několik soutěží - výzev na dálku. Žáci tento týden nedostanou žádné nové domácí úkoly k samostudiu a procvičování, ale mohou se dobrovolně zapojit do různých kreativních a odpočinkových úkolů. Také pro děti z 1. stupně, které již nastoupily do školy, je nachystána spousta zajímavých aktivit. Po celý týden budeme shromažďovat práce dětí, fotografie a videa a postupně je budeme zde na webových stránkách zveřejňovat. 

Na školním plotě by měla vzniknout galerie obrázků, básniček a vzkazů, které děti vytvoří.

Přejeme všem dětem a jejich blízkým hlavně pevné zdraví a radostné dny.