Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

14 dub
ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Datum 14.04.2021

1. stupeň od 15.30

2. stupeň od 16.15

Připojení přes žákovské účty MS Teams - podrobnější informace u třídních učitelů nebo ve Škole online

Individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími je možné domluvit kdykoliv

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Výuka na dálku

   

        

Již šest týdnů je škola pro žáky uzavřena, neprobíhají žádné kroužky ani společné akce. Všichni učitelé a většina dětí však pilně pracuje doma. S pomocí rodičů, prarodičů nebo starších sourozenců se žáci snaží co nejlépe plnit zadané úkoly a vzdělávat se na dálku. Všem patří velký obdiv a poděkování za to, jak se dokázali se současnou neobvyklou situací vyrovnat.

Výuka na dálku se na naší škole rozběhla téměř okamžitě díky systému Škola online, který jsme začali naplno využívat. Všichni žáci dostali přístupové údaje a mohou tak sledovat zadání úkolů a též je pak splněné přes systém odevzdávat ke kontrole. Žákům, kteří neměli doma potřebnou techniku, byly zapůjčeny počítače s příslušenstvím, mnozí využili možnost získat zdarma Office 365, kterou již naše škola nabízí několik let. Poděkování patří panu Procházkovi, který zdarma věnoval 10 počítačů pro žáky naší školy.

Hned od začátku se všichni snažili najít cestičky, jak se vzájemně propojit a jak si pomáhat. Učitelé natáčejí vlastní videa, pořádají online výuku přes Skype, vymýšlejí pro žáky zajímavé a tvořivé úkoly, jejich splnění pak slovně hodnotí a pomáhají dětem napravit případné chyby. Také žáci si vzájemně pomáhají, tvoří skupiny na sociálních sítích, na vysoké úrovni komunikují s učiteli.

Obdiv a poklona patří především všem rodičům, z nichž se najednou a nečekaně stali učitelé a kteří jsou svým dětem velkou oporou.

Podrobnější informace o tom, jak výuka na dálku probíhá, najdete v dubnovém čísle Školního newsletteru zde na webových stránkách školy.