Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

Nenalezeny žádné události

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v dubnu je čtvrtletí a žákům bude chybět nejen nová látka dle vzdělávacího programu, ale i hodnocení, rozhodli jsme se využít možností informačního systému Škola OnLine k opakování učiva a hodnocení znalostí žáků prostřednictvím on-line testování v tomto systému.

 

POSTUP pro práci v systému:

  1. V elektronické Žákovské si klikněte na horní záložku VÝUKA
  2. otevře se nabídka:
    - Úkoly-domácí úkoly
    - Výukové zdroje a výsledky testů
    - Informace k předmětům
  3. Ve všech těchto rubrikách  se budou v příštích dnech počínaje pátkem 13. 3. 2020 objevovat zadání práce pro žáky včetně testů, termínů odevzdání a jejich výsledků.

Vpravo v Žákovské (na horní liště úplně nahoře) je nápověda k systému.

V případě nejasností pište prostřednictvím systému mně nebo M. Štumpfovi.

 

Děkuji za pochopení nastalé situace.

 

Mgr. František Halada
ředitel školy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

pokud potřebujete od školy potvrzenou Žádost o ošetřování při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy,

kontaktujte telefonicky paní Šejdovou. Vyplněnou žádost můžete škole poslat v příloze e-mailu, sekretariát ji během dne zašle potvrzenou (naskenovanou) zpět na uvedenmou mailovou adresu.

Žádost lze stáhnout zde: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní škola Chotěšov je s platností od 11. 3. 2020 z důvodu nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR dočasně uzavřena.

Veškeré informace o situaci najdete průběžně na stránkách informačního systému Škola OnLine ve Zprávách a to včetně pokynů vyučujících k opakování probrané látky, případně písemným úkolům.

 

Nařízení vlády

 

Obědy ve školní jídelně budou všem přihlášeným žákům společně odhlášeny a o návratu do školy všem opět přihlášeny.