Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

Nenalezeny žádné události

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

COVID 19 - informace a prevence

Vážení rodiče,

v souvislosti s šíření viru Covid 19 zasílám následující informace:

1. Co je Covid 19 a jak se šíří (KHS Plzeň)

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle.
Podezření z nákazy je nutno hlásit KHS.

2. Prevence školy po jarních prázdninách:

Žádám všechny rodiče, kteří se svými dětmi cestovali do severní Itálie nebo byli na mezinárodních letištích, aby v neděli 8.3. nebo nejpozději 9.3. do 7:30 hodin oznámili prostřednictvím systému Škola OnLine tuto skutečnost jako odpověď na tuto zprávu (jmímo dítěte a místo pobytu) či telefonicky (ráno v pondělí 9.3). 
Vzájemně se poradíme, jak postupovat dále.

3. Informace o zájezdu do Velké Británie ( mailu paní Foltýnové, majitelky CK)

Žáci a pedagogové ZŠ v Chotěšově jsou přihlášeni na vzdělávací zájezd do Anglie v termínu 03. 05. - 07. 05. 2020.
Rozumíme starosti, kterou projevujete. Naše CK k situaci "Coronaviru" přistupuje zodpovědně. Sledujeme aktuální informace
na ministerských portálech a v zahraničí, jsme ve spojení s Asociací českých CK a CA, jejíž jsme členem. Asociace je v této věci naprosto aktivní, má aktuální informace, které k ní jdou přímo z ministerstev i od zahraničních asociací, které předávají akuální informace ze zdravotních úřadů, které příjímají konkrétní kroky a opatření.
Na základě práce zdravotníků, monitoringu ohnisek nákazy a realizovaným preventivním opatřením se předpokládá zlepšení situace. Do realizace zájezdu "Zážitková Anglie" ZŠ Chotěšov jsou celé 2 měsíce. Dejme čas vyhodnocení situace, získaným zkušenostem a informacím do 31. 03. 2020.
Každý zákazník má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy o zájezdu. V tuto chvíli se odpostoupení od smlouvy o zájezdu řídí všeobecnými smluvními podmínkami CK.
Pokud by se situace zhoršovala, budeme okamžitě reagovat, zájezd uzavřeme a účastníkům vrátíme investované peníze snížené o částku pojištění, tj. 210,- Kč, kterou jsme již odvedli pojišťovně Uniqua, a.s.

 

Děkuji za pochopení.

Mgr. František Halada
ředitel školy