Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

Nenalezeny žádné události

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

  • Důležité upozornění
    Důležité upozornění
  • Oznámení o karanténě
    Oznámení o karanténě
  • Roušky i ve třídě
    Roušky i ve třídě

Cesta do Pravěku

 

Šesťáci se rozloučili s obdobím pravěku na výukovém programu v Západočeském muzeu v Plzni.

Žáci 6. tříd se od září v hodinách dějepisu postupně seznámili s vývojem člověka a životem lidí v pravěku. Poslední tečkou za tímto tématem se stala úterní návštěva expozice Minulostí západních Čech - pravěk a archeologie v ZČM Plzeň. Zde byl pro ně připraven výukový program Cesta do pravěku. Po krátkém zopakování základních informací se rozdělili do badatelských dvojic a pak již přímo v expozici prohlíželi, vyhledávali, zapisovali a překreslovali. Mezi exponáty vzbudily největší zájem kosterní pozůstatky germánského bojovníka, různé šperky a zbraně. Úspěch měly také kamenné mlýnky, tzv. žernovy, na kterých si někteří vyzkoušeli drtit zrní na mouku. 

Mgr. Hana Duffková