Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

22 lis
Techmania VI.B
Datum 22.11.2019 8:00 - 12:45
25 lis

určeno žákům 1.- 5. tříd, cena 50,- Kč

25 lis

určeno pro žáky 6. - 9. tříd, cena 50,- Kč

27 lis
Vánoční dílna ve školní družině
Datum 27.11.2019 14:30 - 17:00

Srdečně zveme všechny rodiče žáků, kteří navštěvují ŠD, na tradiční vánoční vyrábění na vánoční trhy.

2 pro
3D modelování - VI.A
Datum 02.12.2019 8:00 - 13:30

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

   

Dne 2. září 2019 jsme se všichni již tradičně sešli před školou, na slavnostním zahájení. Pan ředitel, Mgr. František Halada, nejprve pozdravil všechny žáky, jejich rodiče a vyučující, poté předal slovo panu starostovi, panu Danielu Koláčkovi. Nadcházející okamžiky však patřily těm, pro které byl tento den tím nejvzácnějším – budoucím prvňáčkům. Za potlesku všech přihlížejících byli jeden za druhým srdečně vítáni svou třídní učitelkou Mgr. Janou Čmolíkovou a paní asistentkou Evou Mastnou. Poté se prvňáčci i s rodiči přesunuli do třídy, kde společně prožili svou první, víceméně informační, hodinu. Ze své třídy zamířili zájemci z řad prvňáčků přímo do školní družiny, kde se seznámili s paní vychovatelkou Ivanou Škrábkovou. Jejich poslední zastávkou byla školní jídelna, kde je přivítala vedoucí školní jídelny, paní Pavlína Netrvalová. Přejeme všem prvňáčkům a také ostatním žákům, aby se jim dařilo po celý školní rok a vše zvládli.

 

Mgr. Olga Čmolíková