Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

7-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

29 čvn
Hlavní prázdniny
Datum 29.06.2019 0:00 - 01.09.2019 0:00

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Projektový den na SPŠ dopravní Plzeň

 

V úterý 11. června navštívili vybraní žáci 7. a 8. tříd Střední průmyslovou školu dopravní v Plzni, kde pro ně přichystali projektový den zaměřený na finanční gramotnost.

Projektový den s názvem "Rozpočti si to" byl další z řady akcí v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, v němž jsme partnerskou základní školou SPŠ dopravní Plzeň. Po velmi úspěšné jarní exkurzi do spalovny v Chotíkově a Environmentálního centra v Krsech pro nás tentokrát připravili projektový den přímo v areálu školy. Na začátku se žáci rozdělili do skupin, které představovaly jednotlivé rodiny - mohli si vymyslet, jak se jednotliví členové rodiny jmenují, kolik je jim let, kde pracují nebo co studují. Každá rodina pak zpracovala přehled měsíčních a ročních příjmů a postupně vytvářela vlastní rozpočet. Bylo nutné si zajistit bydlení a spočítat všechny náklady, rozhodnout se pro způsob dopravy do zaměstnání a do školy, vybrat si vhodný jídelníček. Každá rodina si ve fiktivním obchodě mohla pořídit např. elektroniku, knihy, oblečení a další nezbytnosti. Nejdůležitější bylo dosáhnout pokud možno vyrovnaného a nejlépe přebytkového ročního rozpočtu celé domácnosti. Kromě toho mohli členové rodiny plnit ještě úkoly navíc, takže většina skupin se s elánem pustila do skládání básniček, vymýšlení receptů pro přípravu jídla nebo kreslení plánků svých bytů. Po závěrečné prezentaci byly každé rodině vyplaceny fiktivní peníze - chechtáky, za které si každý mohl nakoupit drobné odměny. Tu si zasloužili naprosto všichni, neboť k úkolům přistupovali zodpovědně, velmi pilně pracovali a zkušenosti, které během dopoledne získali, určitě v budoucím životě zúročí.

Mgr. Hana Duffková