Kalendář akcí

29 čvn
Hlavní prázdniny
Datum 29.06.2019 0:00 - 01.09.2019 0:00

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Den matek v DPS Chotěšov

Stalo se již dobrým zvykem, že připravujeme různá kulturní vystoupení k potěšení klientek a klientů v DPS Chotěšov. Nejinak tomu bylo i dnes, 14. 5. 2019. U příležitosti oslavy Dne matek a Dne rodin jsme si pro naše milé publikum připravili bohatý program.

Nejprve vystoupili žáci II.A, kteří se svojí paní učitelkou Mgr. Štrejlovou nacvičili hudební pásmo. Na začátku společně zazpívali několik písní a poté vybraní žáci zahráli na různé hudební nástroje. Následovaly básně o maminkách v podání žáků V.A. Závěr patřil již tradičně pěveckému vystoupení starších žáků (5. – 8. ročník). Jako upomínku na dnešní vystoupení od nás nakonec všichni obdrželi papírovou kytičku, za jejichž výrobu patří velký dík žákům VIII.A a VIII.B.

Děkuji všem zpěvákům a recitátorům za hezké vystoupení a pevně věřím, že nám tento hudební elán vydrží i do dalšího školního roku.

Mgr. Olga Čmolíková