Kalendář akcí

29 čvn
Hlavní prázdniny
Datum 29.06.2019 0:00 - 01.09.2019 0:00

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Vzácná návštěva na naší škole - Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňské diecéze

    

Ve čtvrtek 7.3.2019 jsme ve škole přivítali velmi vzácného a zároveň milého hosta. Se svým vyprávěním za námi přijela jeho excelence Mons. Tomáš Holub, český katolický kněz a také druhý biskup plzeňský.

Mons. Tomáš Holub byl v polovině 90. let prvním vojenským kaplanem a později hlavním kaplanem Armády České republiky. Působil v jednotkách, které se podílely na mezinárodních mírových misích  IFOR (SFOR) v bývalé Jugoslávii, Iráku či Afghánistánu. Žáci 7. – 9. ročníku se zúčastnili besedy s ním a podle jejich reakcí si toto upřímně užili. Svědčila o tom i následná diskuse, kdy se žáci aktivně zapojili a zajímali se o mnoho věcí z biskupova osobního i pracovního života.

Mgr. Olga Čmolíková