Kalendář akcí

21 bře
PONOŽKOVÝ DEN
21.03.2019

oblečte si každou ponožku jinou a podpořte s námi lidi s Downovým syndromem

22 bře
Za barokem - DEPO2015, Plzeň (V.B)
22.03.2019 8:00 - 13:00
22 bře
Exkurze žáků IX.A do MD elektronik
22.03.2019 12:00 - 13:30
25 bře
Ředitelské volno
25.03.2019 8:00 - 14:00

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Ať žije středověk !

     

Žáci 7. A navštívili Západočeské muzeum v Plzni a poznávali život ve středověku.

Příjemnou tečkou za dějepisným učivem o středověkých městech se již tradičně stala návštěva Plzně s povídáním o životě ve středověku. V letošním školním roce byla navíc v nabídce Západočeského muzea Škola mladých archeologů, takže si sedmáci mohli spoustu věcí i prakticky vyzkoušet. Po krátké přednášce se rozdělili do skupin a postupně si prošli tři stanoviště. Přímo v expozici Pohledy do minulosti Plzeňského kraje bylo k vidění středověké nádobí, zbraně a oblečení a každý si mohl na dřevěném tiskařském lisu otisknout na papír kachel s obrázkem anděla s plzeňským znakem. V ateliéru si pak všichni vyzkoušeli psát namáčecím perem, opatřit list pečetí a vyrobit šperk technikou drátkování. Po dvou hodinách strávených v muzeu následovala krátká procházka historickým centrem se zastávkou u kostela sv. Bartoloměje. Na závěr jsme si prošli Plzeňské historické podzemí, kde jsme si prohlédli předměty nalezené v plzeňských studnách a zopakovali si zajímavosti o městě Plzni. 

Mgr. Hana Duffková