Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

7-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

29 čvn
Hlavní prázdniny
Datum 29.06.2019 0:00 - 01.09.2019 0:00

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Exkurze do kadeřnictví

  

Dívky z 8. tříd navštívily kadeřnictví.

Konec února je časem podávání přihlášek na střední školy. Zatímco deváťáci už mají jasno, žáci 8. tříd se teprve začínají pomalu zamýšlet, kam se po základní škole vydají a jakou profesi si zvolí. V rámci hodin pracovní výchovy se jim snažíme volbu usnadnit a seznámit je s konkrétní náplní jednotlivých profesí. Proto se děvčata z 8. třídy vypravila na návštěvu kadeřnictví paní Petry Noskové na Plzeňské ulici v Chotěšově. Sympatická kadeřnice jim popsala svou cestu k vysněnému povolání, vysvětlila jim, jak vypadá příprava a praxe na odborné škole a co všechno je zapotřebí, než se člověk dopracuje k vlastní firmě. Samozřejmě nesměly chybět cenné rady a odpovědi na dotazy ohledně péče o vlasy a jejich úpravy. Nakonec přišel na řadu i samotný účes. Děkujeme paní Noskové za vlídné přijetí a čas, který nám věnovala, a přejeme jí hodně kreativních nápadů a spokojených zákaznic.

Mgr. Hana Duffková