Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

14 dub
ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Datum 14.04.2021

1. stupeň od 15.30

2. stupeň od 16.15

Připojení přes žákovské účty MS Teams - podrobnější informace u třídních učitelů nebo ve Škole online

Individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími je možné domluvit kdykoliv

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Exkurze do kadeřnictví

  

Dívky z 8. tříd navštívily kadeřnictví.

Konec února je časem podávání přihlášek na střední školy. Zatímco deváťáci už mají jasno, žáci 8. tříd se teprve začínají pomalu zamýšlet, kam se po základní škole vydají a jakou profesi si zvolí. V rámci hodin pracovní výchovy se jim snažíme volbu usnadnit a seznámit je s konkrétní náplní jednotlivých profesí. Proto se děvčata z 8. třídy vypravila na návštěvu kadeřnictví paní Petry Noskové na Plzeňské ulici v Chotěšově. Sympatická kadeřnice jim popsala svou cestu k vysněnému povolání, vysvětlila jim, jak vypadá příprava a praxe na odborné škole a co všechno je zapotřebí, než se člověk dopracuje k vlastní firmě. Samozřejmě nesměly chybět cenné rady a odpovědi na dotazy ohledně péče o vlasy a jejich úpravy. Nakonec přišel na řadu i samotný účes. Děkujeme paní Noskové za vlídné přijetí a čas, který nám věnovala, a přejeme jí hodně kreativních nápadů a spokojených zákaznic.

Mgr. Hana Duffková