Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

7-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

29 čvn
Hlavní prázdniny
Datum 29.06.2019 0:00 - 01.09.2019 0:00

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Poslední Přemyslovci

      

V úterý 19. února se naše školní jídelna opět přenesla do časů středověku. Tématem letošní přednášky byli Poslední Přemyslovci.

Žáci 4.-9. tříd shlédli komentovanou prezentaci pana Libora Marka věnovanou pěti posledním přemyslovským králům. Kromě zajímavostí z jejich života jsme se dozvěděli také některé záhady a tajemství, kterými jsou tito panovníci opředení. Na závěr nesměl chybět prostor pro všetečné otázky a seznámení s dobovými předměty - tentokrát si někteří šťastlivci vyzkoušeli dobové oděvy a části brnění. Hodinka ve společnosti pana Marka a posledních Přemyslovců rychle utekla a nám nezbývá než se těšit na další setkání, které se chystá během května na hradech Gutštejn a Krasíkov.

Mgr. Hana Duffková