Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

7-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

29 čvn
Hlavní prázdniny
Datum 29.06.2019 0:00 - 01.09.2019 0:00

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Oslava 100. výročí české školy v Chotěšově

 

V sobotu 16. února jsme oslavili 100 let od vzniku české školy v Chotěšově.

Oficiální zahájení proběhlo ve školní jídelně. Budova školy byla volně přístupná a návštěvníci si mohli prohlédnout kmenové třídy i odborné učebny. Byla připravena výstava fotografií a školních kronik, v jedné třídě byly umístěny staré pomůcky a učebnice, na chodbách pak panely s fotografiemi ze současného života školy. Nechyběla ani prezentace výtvarných prací žáků, nejnovějších pomůcek a současných učebnic a sešitů. Ve sportovní hale si mohli zájemci vyzkoušet některé sportovní pomůcky a prohlédnout si sbírku diplomů a pohárů, které v poslední době i v dávné historii získali naši sportovci. Zpestřením programu bylo pěvecké vystoupení žáků 2.A a smíšeného sboru žáků 2. stupně a vystoupení děvčat z tanečního kroužku. Děkujeme všem návštěvníkům a doufáme, že se jim u nás ve škole líbilo a rádi se budou na další podobné akce vracet.                    

Mgr. Hana Duffková