Kalendář akcí

29 kvě
Bezpečný internet I. (V.A, V.B)
29.05.2019 8:00 - 10:00

preventivní program

30 kvě
Divadelní představení žáků III.A
30.05.2019 16:00 - 17:00
31 kvě
Mobilní trilopark
31.05.2019 8:00 - 13:00

cena 50 Kč na žáka

3 čvn
Týden čtení dětem
03.06.2019 - 09.06.2019

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Oslava 100. výročí české školy v Chotěšově

 

V sobotu 16. února jsme oslavili 100 let od vzniku české školy v Chotěšově.

Oficiální zahájení proběhlo ve školní jídelně. Budova školy byla volně přístupná a návštěvníci si mohli prohlédnout kmenové třídy i odborné učebny. Byla připravena výstava fotografií a školních kronik, v jedné třídě byly umístěny staré pomůcky a učebnice, na chodbách pak panely s fotografiemi ze současného života školy. Nechyběla ani prezentace výtvarných prací žáků, nejnovějších pomůcek a současných učebnic a sešitů. Ve sportovní hale si mohli zájemci vyzkoušet některé sportovní pomůcky a prohlédnout si sbírku diplomů a pohárů, které v poslední době i v dávné historii získali naši sportovci. Zpestřením programu bylo pěvecké vystoupení žáků 2.A a smíšeného sboru žáků 2. stupně a vystoupení děvčat z tanečního kroužku. Děkujeme všem návštěvníkům a doufáme, že se jim u nás ve škole líbilo a rádi se budou na další podobné akce vracet.                    

Mgr. Hana Duffková