Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

14 dub
ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Datum 14.04.2021

1. stupeň od 15.30

2. stupeň od 16.15

Připojení přes žákovské účty MS Teams - podrobnější informace u třídních učitelů nebo ve Škole online

Individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími je možné domluvit kdykoliv

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Oslava 100. výročí české školy v Chotěšově

 

V sobotu 16. února jsme oslavili 100 let od vzniku české školy v Chotěšově.

Oficiální zahájení proběhlo ve školní jídelně. Budova školy byla volně přístupná a návštěvníci si mohli prohlédnout kmenové třídy i odborné učebny. Byla připravena výstava fotografií a školních kronik, v jedné třídě byly umístěny staré pomůcky a učebnice, na chodbách pak panely s fotografiemi ze současného života školy. Nechyběla ani prezentace výtvarných prací žáků, nejnovějších pomůcek a současných učebnic a sešitů. Ve sportovní hale si mohli zájemci vyzkoušet některé sportovní pomůcky a prohlédnout si sbírku diplomů a pohárů, které v poslední době i v dávné historii získali naši sportovci. Zpestřením programu bylo pěvecké vystoupení žáků 2.A a smíšeného sboru žáků 2. stupně a vystoupení děvčat z tanečního kroužku. Děkujeme všem návštěvníkům a doufáme, že se jim u nás ve škole líbilo a rádi se budou na další podobné akce vracet.                    

Mgr. Hana Duffková