Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

14 dub
ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Datum 14.04.2021

1. stupeň od 15.30

2. stupeň od 16.15

Připojení přes žákovské účty MS Teams - podrobnější informace u třídních učitelů nebo ve Škole online

Individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími je možné domluvit kdykoliv

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

VÁNOČNÍ TRH

Vánoční trh, který se tentokrát konal ve sportovní hale, přilákal tradičně velké množství návštěvníků. V uplynulých dvou týdnech se ve všech třídách pilně tvořilo a vyrábělo. Na stáncích jednotlivých tříd tak byly k dostání nápadité vánoční dekorace, drobné dárky i různé pochoutky. Stánek s občerstvením byl jako obvykle v režii žáků 9. třídy. Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili vánočních dílen a pomohli dětem s přípravou výrobků, a samozřejmě také všem, kteří na trh přišli a výtvory dětí si zakoupili. Doufáme, že jste se návštěvou trhu správně vánočně naladili a prožijete klidný a radostný adventní čas.