Kalendář akcí

21 led
28 led

vítězové školního kola

28 led
Party se Zdravou pětkou - V.A, V.B
28.01.2019 8:00 - 11:30
30 led

Cena pro žáka 50,- Kč

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

VÁNOČNÍ TRH

Vánoční trh, který se tentokrát konal ve sportovní hale, přilákal tradičně velké množství návštěvníků. V uplynulých dvou týdnech se ve všech třídách pilně tvořilo a vyrábělo. Na stáncích jednotlivých tříd tak byly k dostání nápadité vánoční dekorace, drobné dárky i různé pochoutky. Stánek s občerstvením byl jako obvykle v režii žáků 9. třídy. Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili vánočních dílen a pomohli dětem s přípravou výrobků, a samozřejmě také všem, kteří na trh přišli a výtvory dětí si zakoupili. Doufáme, že jste se návštěvou trhu správně vánočně naladili a prožijete klidný a radostný adventní čas.