Kalendář akcí

29 čvn
Hlavní prázdniny
Datum 29.06.2019 0:00 - 01.09.2019 0:00

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Chotěšově - 2.12.2018

INFORMACE PRO ČLENY PĚVECKÉHO SBORU (pro ty, kteří odevzdali podepsaný Souhlas rodičů se zařazením žáka na akci):

Místo: Náměstí 1. Máje, Chotěšov

Datum: 2. 12. 2018

Čas: 17:00 - 18:00 (přesný čas vystoupení se dozvíme až na místě)

Sraz: 16:50 u sochy sv. Jana Nepomuckého

Odpovědné vyučující: Mgr. Olga Čmolíková, Mgr. Gabriela Nejedlá