Kalendář akcí

29 čvn
Hlavní prázdniny
Datum 29.06.2019 0:00 - 01.09.2019 0:00

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

V polovině listopadu se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Téma letošního ročníku "Za obchodem, za poznáním a za prací aneb Cesty jako tepny civilizace" je poměrně obsáhlé a náročné. Přesto se do školního kola přihlásilo 8 žáků 8. a 9. třídy. Během 90 minut si museli nejen poradit ze záludnými otázkami a úkoly, ale také orientovat se na historické mapě a pracovat s obrázky. Všichni účastníci si vedli skvěle a je potěšující, že všichni splnili podmínky pro získání titulu "úspěšný řešitel". Do lednového okresního kola postupují tři nejúspěšnější žáci - Lea Rosenbergerová, Daniel Michal a Adam Blahút. Teď je čeká poctivá příprava a my jim budeme držet palce, aby navázali na loňské velmi úspěšné 2. místo Lukáše Koláčka.

HD