Kalendář akcí

18 dub
Velikonoční prázdniny
18.04.2019 0:00 - 22.04.2019 0:00
23 dub
OP minifotbal
23.04.2019 9:00 - 10:00
23 dub
Barevný týden v ŠD
23.04.2019 11:30 - 26.04.2019 16:00
23 dub
Exkurze do firmy Stölfig
23.04.2019 14:00

žáci VIII.A a VIII.B v rámci hodin PV

25 dub
Techmania - V.A
25.04.2019 8:00 - 14:00

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

na období 2018 – 2021
Školská rada je dle volebního řádu tříčlenná a má funkční období 3 roky. Zákonní zástupci žáků volí do školské rady jednoho zástupce, pedagogický sbor školy volí jednoho zástupce. Zřizovatel jmenuje třetího člena školské rady.

1. Volba zákonného zástupce nezletilých žáků
Zákonní zástupci žáků obdrží kandidátní listinu se jmény navrženými na základě jmen zástupců rodičů jednotlivých tříd základní školy. Všichni zástupci byli osloveni prostřednictvím systému Škola OnLine.
Vlastní volba zástupce žáků (rodiče) do školské rady proběhne tajným hlasováním dne 7. 11. 2018 na třídních schůzkách v ZŠ Chotěšov. Výsledek voleb bude zveřejněn na webu ZŠ Chotěšov.
2. Volba zástupce pedagogů ZŠ Chotěšov
Volba zástupce pedagogů proběhne tajným hlasováním dne 5. 11. 2018 v 14:15 hod. v ZŠ Chotěšov, kandidátní listinu obdrží učitelé školy předem. Výsledek bude zveřejněn 6. 11. 2018 a vyvěšen na webu školy.
Pro potřebu voleb zákonného zástupce nezletilých žáků a zástupce pedagogů
jmenuji předsedu a členy volební komise:
Za vedení školy Mgr. Jaroslavu Studničkovou - předsedkyně volební komise
Za zákonné zástupce nezletilých žáků: pana Daniela Rydze (stávající člen Školské rady) - člen volební komise Za pedagogický sbor Mgr. Jaroslavu Štrejlovou (učitelka II. A ZŠ Chotěšov) - člen volební komise
V Chotěšově dne 1. 11. 2018 Mgr. František Halada ředitel školy