Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

Nenalezeny žádné události

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

na období 2018 – 2021
Školská rada je dle volebního řádu tříčlenná a má funkční období 3 roky. Zákonní zástupci žáků volí do školské rady jednoho zástupce, pedagogický sbor školy volí jednoho zástupce. Zřizovatel jmenuje třetího člena školské rady.

1. Volba zákonného zástupce nezletilých žáků
Zákonní zástupci žáků obdrží kandidátní listinu se jmény navrženými na základě jmen zástupců rodičů jednotlivých tříd základní školy. Všichni zástupci byli osloveni prostřednictvím systému Škola OnLine.
Vlastní volba zástupce žáků (rodiče) do školské rady proběhne tajným hlasováním dne 7. 11. 2018 na třídních schůzkách v ZŠ Chotěšov. Výsledek voleb bude zveřejněn na webu ZŠ Chotěšov.
2. Volba zástupce pedagogů ZŠ Chotěšov
Volba zástupce pedagogů proběhne tajným hlasováním dne 5. 11. 2018 v 14:15 hod. v ZŠ Chotěšov, kandidátní listinu obdrží učitelé školy předem. Výsledek bude zveřejněn 6. 11. 2018 a vyvěšen na webu školy.
Pro potřebu voleb zákonného zástupce nezletilých žáků a zástupce pedagogů
jmenuji předsedu a členy volební komise:
Za vedení školy Mgr. Jaroslavu Studničkovou - předsedkyně volební komise
Za zákonné zástupce nezletilých žáků: pana Daniela Rydze (stávající člen Školské rady) - člen volební komise Za pedagogický sbor Mgr. Jaroslavu Štrejlovou (učitelka II. A ZŠ Chotěšov) - člen volební komise
V Chotěšově dne 1. 11. 2018 Mgr. František Halada ředitel školy