Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

14 dub
ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Datum 14.04.2021

1. stupeň od 15.30

2. stupeň od 16.15

Připojení přes žákovské účty MS Teams - podrobnější informace u třídních učitelů nebo ve Škole online

Individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími je možné domluvit kdykoliv

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Recitační soutěž - úspěchy našich žáků

Na Recitační soutěž již několik let připravuje naše žáky paní učitelka Irena Hudcová a je potřeba dodat, že velmi úspěšně. V minulých letech se recitátoři pod jejím vedením pravidelně probojovávají do krajského kola nebo v okresním kole získávají čestná uznání. Největším úspěchem bylo vítězství v krajském kole pro žákyni Barboru Konopíkovou a její postup na celostátní přehlídku recitátorů ve Svitavách.

V uplynulém školním roce nás skvěle reprezentoval především žák Jakub Sádlík, který již podruhé vyhrál okresní kolo a loni i postoupil do krajského kola. Velmi dobře si vedli také Vojtěch Tomášek s Mihaelou Buruscius, kteří získali čestné uznání poroty v okresním kole.

 

Školní kolo ročníku 2019/2020 proběhlo v únoru a zúčastnilo se ho 19 žáků 2.-5. ročníku. Dva nejlepší v každé kategorii nás budou reprezentovat na okresním kole v Blovicích.

Přejeme jim, aby navázali na úspěchy z předešlých let.

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 2019/2020