Kalendář akcí

29 čvn
Hlavní prázdniny
Datum 29.06.2019 0:00 - 01.09.2019 0:00

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Recitační soutěž - úspěchy našich žáků

Jako každý rok jsme také letos měli své úspěšné zástupce v okresním kole recitační soutěže. To se uskutečnilo ve středu 6.3.2019 v Blovicích a všichni tři naši recitátoři nám udělali velkou radost. Žáci V.A – Mihaela Burusciuc a Vojtěch Tomášek získali od poroty čestné uznání. Žák III.A – Jakub Sádlík si vysloužil dokonce postup do krajského kola recitační soutěže.  

Všem děkujeme za výbornou reprezentaci školy a Kubovi budeme držet palce do krajského kola, které se uskuteční 16.4.2019 v Horšovském Týně.  

Mgr. Olga Čmolíková