Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

14 dub
ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Datum 14.04.2021

1. stupeň od 15.30

2. stupeň od 16.15

Připojení přes žákovské účty MS Teams - podrobnější informace u třídních učitelů nebo ve Škole online

Individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími je možné domluvit kdykoliv

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Olympiáda v českém jazyce

Úspěchy našich žáků v předchozích ročnících:

2019/2020      Lea Rosenbergerová       2. místo - postup do krajského kola

                     Adam Blahút                 21. místo

 

2018/2019      Lea Rosenbergerová      11. místo

                     Barbora Konopíková       24. místo

2019/2020

I letos se naše škola zúčastnila okresního kola Olympiády v českém jazyce. Ze školního kola, jež se konalo v prosinci, postoupili do okresního kola dva žáci - Adam Blahút a Lea Rosenbergerová. Právě Lea nakonec vybojovala celkové 2. místo a vysloužila si postup do krajského kola, které se bude konat dubnu. Tento výsledek je nejlepší za několik posledních let. Vloni, kdy jsme do okresního kola vyslali zástupce po 10 letech, Lea skončila na 11. místě. Lee ke skvělému výsledku moc gratulujeme a držíme palce v kole krajském!!! 

Mgr. Miroslav Sedláček

 

2018/2019

Po dlouhé době jsme se v letošním školním roce zúčastnili Olympiády v českém jazyce. Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. ročníku a skládá se z části jazykové a slohové. Do školního kola přišlo zkusit štěstí 9 soutěžících, z nichž si nejlépe vedly Lea Rosenbergerová a Barbora Konopíková. Obě děvčata se pak koncem ledna zúčastnila také okresního kola, kde se o něco lépe dařilo Lee. Její 11. místo pro nás bylo velkým úspěchem, jelikož za posledních 10 let jsme do okresního kola žádné zástupce nevysílali. Doufáme, že i v příštím školním roce budeme mít dostatek šikovných znalců naší mateřštiny a okresního kola se znovu zúčastníme.

HD