Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

14 dub
ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Datum 14.04.2021

1. stupeň od 15.30

2. stupeň od 16.15

Připojení přes žákovské účty MS Teams - podrobnější informace u třídních učitelů nebo ve Škole online

Individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími je možné domluvit kdykoliv

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Dějepisná olympiáda

Letošní ročník Dějepisné olympiády byl věnován tématu Labyrint baroka.

Jako každý rok se mohli do školního kola hlásit mladí historici z 8. a 9. ročníku. Jisté ale nebylo, jakou formou se tentokrát olympiáda uskuteční. 

Nakonec jsme to stihli jen tak tak a školní kolo se mohlo uskutečnit ve škole v době prezenční výuky. Přihlásilo se celkem 5 žáků a všichni prošli labyrintem baroka velmi dobře - v náročném testu 21 otázek se všem účastníkům školního kola povedlo dosáhnout více než 60% správných odpovědí a splnit tak titul ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL. 

Nejlépe v bludišti otázek, map a obrázků z doby barokní obstál Jan Mastný z IX.A, v těsném závěsu za ním si postup do okresního kola vybojovali Michaela Soušková a Daniel Hudec z VIII.A.

Všichni tři reprezentovali naši školu v okresním kole, které proběhlo v lednu tentokrát distanční formou - na dálku přes internetové připojení. Ani v okresním kole se naši žáci neztratili - Michaela Soušková skončila na velmi pěkném 6. místě, Jan Mastný hned za ní 7. a Daniel Hudec získal 14. místo v okrese Plzeň - jih.

Děkujeme všem za velmi dobrou reprezentaci školy a přejeme, aby v příštím kole byli minimálně stejně úspěšní a především, aby i tato soutěž mohla proběhnout jako v minulých letech - při společném setkání mladých zájemců o historii.

 

 

Úspěchy našich žáků v předchozích ročnících Dějepisné olympiády:

2019/2020     Lea Rosenbergerová     7. místo v okresním kole, Adam Blahút 10. místo v okresním kole

2018/2019     Lea Rosenbergerová     3. místo v okresním kole, Adam Blahút 6. místo v okresním kole

2017/2018     Lukáš Koláček               2. místo v okresním kole - postup do krajského kola

2016/2017     Jakub Petřík                  5. místo v okresním kole

2015/2016     Ondřej Hrbas                 5. místo v okresním kole - postup do krajského kola