Kalendář akcí

29 čvn
Hlavní prázdniny
Datum 29.06.2019 0:00 - 01.09.2019 0:00

Meteostanice školy

Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Dějepisná olympiáda

V okresním kole Dějepisné olympiády reprezentovali naši školu žáci VIII.B Lea Rosenbergerová, Adam Blahút a Daniel Michal. Všem třem se podařilo dosáhnout výborných výsledků a v silné konkurenci téměř 30 soutěžících z celého okresu se umístili v první polovině. Daniel Michal obsadil pěkné 15. místo, Adam Blahút skončil velmi těsně jako 5. a Lea Rosenbergerová se dostala na pomyslné stupně vítězů, když se jí při poměrně obtížném tématu Cesty tepny civilizace podařilo dostat se na vynikající 3. místo v okrese. Všem děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších studijních úspěchů.

HD