Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Všichni strávníci, kteří byli přihlášeni, ke stravování v naší jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni na tento školní rok.  Žáci loňských 9 tříd jsou vyřazeni.

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

Nenalezeny žádné události

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Dny republiky

V týdnu od 7. do 11. května jsme se v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky a Dne vítězství nad fašismem přesunuli v čase o několik desetiletí zpět. Děti se seznamovaly s moderními dějinami naší země, vyhledávaly informace, tvořily plakáty a vymýšlely scénky.

Prvňáčci, druháci a čtvrťáci navštívili výstavu starých fotografií na zahradě kláštera a vydali se na vycházku po významných místech naší obce. Do některých tříd zavítali na návštěvu pamětníci – babičky, prababičky – a vyprávěli dětem, jak se dříve žilo. Vybraní žáci 2. stupně společně besedovali se staršími spoluobčany ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou. V pátek dopoledne pak každá třída předvedla svůj program ve sportovní hale. Prvňáčkové zazpívali, děti ze II. A uspořádaly retro výstavku, II. B přednášela básničky o přírodě, žáci III. A si připravili portréty všech našich prezidentů. Velmi vtipné bylo vystoupení III. B, která postupně představila nejlepší československé sportovce. Po hale se tak projel například cyklista, kajakářka, lyžař a dokonce i rychlobruslařky. Na závěr svého vystoupení secvičili třeťáci spartakiádní skladbu. Ovace sklidila též IV. A se svojí módní přehlídkou, kdy se za doprovodu dobové hudby po pomyslném molu promenádovaly modely 20. – 90. let minulého století. IV. B seznámila diváky s vývojem státního znaku a vlajky a tělocvičnou se rozlehly také tóny československé státní hymny. Pátá třída představila známé osobnosti, které se sešly v kavárně Slavia. Šesťáci sehráli několik scének z klíčových událostí 20. století. Sedmáci nám názorně předvedli, které výrobky a objevy nás ve světě proslavily a co všechno se dalo kdysi koupit v obchodě. Velký potlesk sklidila osmá třída, která se výborně zhostila tématu divadlo a film. Na scéně se postupně vystřídali Voskovec s Werichem, Šimek s Grossmannem, Divadlo Járy Cimrmana, muzikál Ať žijí duchové a nakonec i přísný učitel Igor Hnízdo z Obecné školy. Projektový týden zakončili závěrečným slovem žáci 9. třídy. Děkujeme všem za skvělé originální nápady a příjemnou atmosféru.

Mgr. Hana Duffková