Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Škola

Vystoupení v DPS Chotěšov

V úterý 15. 5. 2018 vystoupili vybraní žáci IV. A na oslavě Dne matek v DPS Chotěšov.

Žáci si pro tamní maminky, respektive babičky, připravili kulturní pásmo, během kterého zarecitovali několik básní, zahráli na kytaru a flétnu a společně zazpívali několik písní. Na závěr svého vystoupení všem předali přáníčka, která obdarovaným připomněla, jak důležité pro nás jsou právě maminky. Tímto bych ráda poděkovala žákům IV. A za milé vystoupení, které sklidilo u diváků velký potlesk, a také VII. A za výrobu přáníček.

Mgr. Olga Čmolíková