Priority školy

 

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš školní vzdělávací program Tvořivá škola začíná větou: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

V naší škole pracuje mladý a stabilní, plně kvalifikovaný učitelský sbor. V rámci základní školy provozujeme školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Jsme tradiční, moderně vybavená škola, která směle konkuruje velkým městským školám a v mnohém je i předčí. Záleží nám na kvalitním školním i zájmovém vzdělávání, které bude odrážet potřeby a zájmy všech žáků a bude provázeno očekáváním reálných výsledků – znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě.

 

Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka. Škola vytváří pozitivní vztah ke vzdělání a motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání,  učí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci.

Škola

Zážitková Anglie

Ve čtvrtek 26. 4. jsme po obědě vyrazili na dlouhou cestu do Londýna, metropole Velké Británie. Poznávacího zájezdu se zúčastnilo celkem 23 žáků a 2 učitelé naší školy. Vzhledem ke kapacitě autobusu nás doprovázeli ještě vybraní žáci a jejich učitelé ze dvou dalších základních škol. S cestovní kanceláří BUS-TOUR FOLTÝNOVÁ s.r.o. jsme dorazili v ranních hodinách do přístavu Calais (Fr) a trajektem jsme přepluli do přístavu Dover (GB). Zde začalo naše poznávání Anglie. 

Již cestou jsme mohli zahlédnout některé pamětihodnosti, o kterých nám vyprávěla naše paní průvodkyně Jana. S místní průvodkyní, Češkou žijící mnoho let v Londýně, svéráznou paní Burke, jsme se zastavili u prvního významného místa, tím byla pevnost Tower. Zde jsme si prohlédli například korunovační klenoty. Dále jsme ten den viděli ještě známý Tower Bridge, který se otevírá cca 500x za rok v případě, že Londýnem proplouvá větší loď. Viděli jsme také slavnou třídu Piccadilly Circus, Big Ben, sídlo ministerského předsedy Downing Street 10, Trafalgar Square, Buckinghamský palác, Covent Garden, Parlament, Muzeum přírodovědy a Muzeum techniky. Dokonce jsme ten den stihli i okružní jízdu slavným London Eye, obrovským ruským kolem nad Temží. Ve večerních hodinách jsme odjeli do londýnské čtvrti Morden, kde jsme se setkali s hostitelskými rodinami. Poté jsme se v rodinách ubytovali, povečeřeli a těšili se na zítřejší program.

Druhý den nás čekala zážitková prohlídka stadionu Wimbledon Tennis, prohlídka v místním parku a v okolí dvorců. Odtud jsme odjeli k břehům Atlantského oceánu. První zastávkou na pobřeží byl nádherný Brighton, který je považován za jedno z nejatraktivnějších anglických měst, kde se snoubí Atlantský oceán, orientální stavby i mořské centrum SeaLife Center (interaktivní expozice s rejnoky, žraloky a mnoha dalšími mořskými živočichy). Když jsme si dostatečně užili pláž, moře a podmořský svět, vyrazili jsme do národního parku Seven Sisters s bílými křídovými útesy. V pozdních večerních hodinách jsme dorazili do hostitelských rodin, povečeřeli a znaveni nachozenými kilometry jsme ulehli.

Poslední den po snídani nás čekal odjezd do Greenwich, královské observatoře s nultým poledníkem, tunel pro pěší pod Temží a čajový koráb CuttySark. Odtud poté zážitková plavba lodí do Londýna. Na některých z nás již bylo znát vyčerpání a únava doplněná chladným proměnlivým počasím, přesto nás čekala ještě atraktivní prohlídka muzea voskových figurín - Muzea Madame Tussaud, či prohlídka fotbalového stadionu Arsenal. Poté jsme se již všichni sešli na Oxford Street, kde jsme strávili poslední dvě hodiny času v Londýně. Všichni si tak mohli dokoupit poslední drobné dárky a poznat největší nákupní ulici v Londýně – slavnou Oxford Street. Večer jsme se již vydali směrem do Doveru na trajekt, odtud jsme dopluli do Calais a už jsme se těšili domů na naše nejbližší.

Celý zájezd jsme si užili, nezastrašilo nás ani pravé britské počasí s typickým deštivým a chladným počasím. A nachozených více než 50 km za 3 dny, to byl jen zdraví prospěšný bonus!

Mgr. Olga Čmolíková