Poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti výchovy a vzdělávání.

Ve školním roce 2017/18 pracuje školní poradenské pracoviště v tomto složení:

  • Mgr. Anna Šmídová (školní psycholog)
  • Mgr. Miroslava Foudová (výchovný poradce)
  • Mgr. Jaroslava Studničková (metodik prevence)
  • Mgr. Radka Šístková (speciální pedagog)

K odborným konzultacím se mohou zákonní zástupci žáka objednat prostřednictvím výchovného poradce.

Log in