EVVO

Koordinátor EVVO:

Mgr. Petr Koňařík
konzultace denně po předchozí domluvě
Telefon: 377 900 342
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Enviromentální výchova

Cílem průřezového tématu Environmentální výchova je vést žáky ke komplexnímu pochopení vztahů mezi člověkem a životním prostředím, a tím u žáků vytvářet integrovaný pohled na danou problematiku. Průřezové téma rozvíjí řadu vzdělávacích oblastí - zejména Člověk a příroda (Zeměpis, Přírodopis, Chemie, Fyzika), Člověk a společnost (Výchova k občanství), Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví), ale i Umění a kultura (Výtvarná výchova), kde environmentální výchova poskytuje prostor k zamyšlení se nad vztahy člověka a prostředí. Některé zpracované materiály lze využít pro vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. Díky využití ICT je rozvíjena i oblast Informační a komunikační technologie. V oblasti Člověk a svět práce lze Environmentální výchovu realizovat konkrétními činnostmi ve prospěch životního prostředí. Nosným tématem je trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti a odpovědnost současné generace za život v budoucnosti.

 

Aktuality z EVVO:

Zajímavé odkazy

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/akce-evvo
http://www.ekocentrum.cz/
http://www.envic.cz/novinky/
http://www.ekocentrum.cz/envic
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqmy0o96fQtAbiTgAJjUDNQNw056PeaEI - nezkreslená věda
https://www.facebook.com/spowercz/videos/790776121091124/ nemoci ze znečštěného prostředí

Log in