Akce & události

Pomůcky pro 7.B

Aj - 2x 544

Ov - 524

Př - velký A4 nelinkovaný

M - Geometrie - velký nelinkovaný, Aritmetika - velký linkovaný (možno pokračovat v sešitech z 6. třídy)

F - libovolný (možno pokračovat v sešitu z 6. třídy)

Vv - doplňit kufřík, to co minulý rok (2x lepidlo, temprey, vodovky, tuš, 20x A3, 30x A4 (něco máme ve třídě) Doma shromažďovat vlnu, přízdoby, bavlňené látky, tkané)

Pv - pracovní obuv a oblečení (nutné!), nůžky, lepidlo, náboje do tavné pistole.

Log in