Akce & události

Organizace konce školního roku

Organizace  konce školního roku 2016/17:

  • 26.6. - třídnické práce, kontrola a výměna učebnic, výuka dle instrukcí na Škole OnLine.
  • 27.6. - kontrola a výměna učebnic, výuka dle instrukcí na Škole OnLine.
  • 28.6. - atletické závody O pohár ředitele školy (od 9:00), ukončení dle pokynů ve Škole OnLine
  • 29.6. - třídnické práce, slavnost k ukončení školního roku (9:00 - 11:00),  hodnocení ve třídách, časové určení dle pokynů ve Škole OnLine
  • 30.6. - vydání závěrečného vysvědčení, slavnost prvňáčků v klášteře, slavnostní vyřazení žáků IX.A pod freskou - klášter

Log in