Průběžné zprávy

Světový den bez tabáku 17.11.2017

Světový den bez tabáku má za cíl snížit počet osob, které kouří. Tabákový kouř ročně zabíjí milióny lidí ať už aktivně kouřících nebo pasivně. Den bez tabáku soustředí svoji pozornost na prevenci proti používání tabákových výrobků, který vytvořila instituce WHO (World Health Organisation). O Světovém dni bez tabáku ví zřejmě většina z nás, neboť je obvykle spojován i s mediální kampaní.

V rámci Světového dne bez tabáku vyhlašuje Státní zdravotní ústav soutěž o nejlepší tematické video rozdělené dle cílové skupiny pro I. a II. st. ZŠ.

Soutěž zahajujeme 18. 4. 2017 v rámci kampaně „Prevence kouření hravě“. Soutěž je určena pro žáky 4. - 5. ročníků I. stupně a pro všechny ročníky II. stupně základních škol v ČR. Do soutěže budou zařazena všechna tematická videa. Hodnotíme především originalitu, nápad a hloubku, s jakou bude téma zpracováno. Uzávěrka soutěže je 29. 5. 2017.

Podmínky a pravidla soutěže

1.      Zadání pro 4. a 5. ročníky I. stupně základních škol

Cílová skupina: I. stupeň ZŠ (4-5 třída)

Omezení: tým realizátorů videa je omezen na maximálně 6 členů

Délka videa: maximálně 10 minut

 • Úkolem dětí je vymyslet a nacvičit příběh/pohádku, jejíž námětem je prevence kouření, tj. formou pohádky předat informace o negativním vlivu kouření na lidský organismus. Dalším úkolem je uspořádatpředstavení pro žáky I. stupně ZŠ (pro 1-2 třída ZŠ) a jeho záznam poslat organizátorům na videu.
 •  Podmínkou je, aby příběh/pohádka, byla tematicky zaměřena na škodlivost kouření pro lidský organismus např.: proč tělu škodí, co způsobuje kouření v těle kuřáka, co působí kuřák svému okolí. 
 • Při tvorbě pohádky se děti mohou inspirovat přiloženým videem a využít postavy (Cigareta Retka, Dehet a Nikotin, Emil, Srdíčko, Plíce, Zoubek, Mozek) nebo vymyslet postavy vlastní. 
 • Inspirovat se můžete zde

 2.      Zadání pro II. stupeň základních škol

Cílová skupina: II. stupeň ZŠ

Omezení: tým realizátorů videa je omezen na maximálně 6 členů

Délka videa: maximálně 15 minut

 • Úkolem je vymyslet situaci, při které se běžně žáci dostávají do kontaktu s cigaretou, či jinými tabákovými výrobky, respektive jejich nabízení v reálném životě a uvedenou nabídku odmítnout prostřednictvím níže popsaných způsobu odmítnutí.
 • Cílem je zaměřit se na rozpoznání a obranu před manipulativním chováním okolí tj. a) situaci se úmyslně vyhnout, b) použít některý ze způsobů odmítání.
 • Skupina žáků si vybere jeden či více ze způsobu odmítání a použije ho na situaci, kdy jim je nabízena cigareta, či jiné tabákové výrobky (cigarety, vodní dýmky, elektronická cigarety apod.). Způsoby odmítání jsou uvedeny v příloze, kterou naleznete pod podmínkami a pravidly soutěže.
 • Celou situaci natočit na video a poslat ho organizátorům dle pokynů uvedených níže
 • Jednotlivé způsoby odmítání naleznete Priloha_c1_jednotlive_zpusoby_odmitnuti.pdf zde(326,82 KB)
   

 3.      Jak budeme hodnotit: Oceňujeme hlavně kreativitu a vlastní nápady.

 4.      Uzávěrka soutěže:  29. května 2017

 5.      Vyhodnocení soutěže a vyhlášení vítězů: 19. června 2017.

 6.      Ceny:  1.-3. místo: Realizace interaktivního, preventivního programu podle vašeho výběru ve vaší škole zdarma (Jak se (ne)stát závislákem, Hrou proti Aids).

Pro jednotlivé členy vítězného týmu složené z max. 6-ti žáků rozdáme zúčastněným:

 • Za 1. místo 6x USB Flash disk velikost 32 GB
 • Za 2. místo 6x USB Flash disk velikost 16 GB
 • Za 3. místo 6x USB Flash disk velikost 16 GB

 7.      Zasláním videa souhlasíte se zveřejněním a jeho dalším využitím Státním zdravotním ústavem pro preventivní účely.

 8.      Jak video poslat:

Výsledná videa zasílejte prosím v rozlišení: minimálně 1280x 720 a formátu videa: ve formátu .mkv, .mp4, .avi, vše zasílejte prostřednictvím www.uschovna.cz.

Odkaz na uložené video pošlete, prosím, na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Do  formuláře na www.uschovna.cz uvádějte tyto informace :

Jméno a příjmení autorů:.................................................

Třída:...................................................

Adresa školy:..............................................................................................................................

Název videa:……………………………………………………………………

tel. č., e-mail na kontaktní osobu:………………………………………………………

Souhlasím se zveřejněním videa na stránkách Státního zdravotního ústavu a s jeho dalším využitím pro nekomerční účely.

Log in