Průběžné zprávy

Novinky v oblasti ICT 2017/2018

Po výstavbě učeben ve 2. patře školy připravujeme poslední vestavbu ve zbytku půdního prostoru a to učebnu digitálních technologií, matematiky a fyziky.  Pokud bude schválen projektový záměr, budeme akci realizovat v průběhu roku 2018. Výsledkem je pak špičkové pracoviště s nejmodernější počítačovou technikou, pracovišti pro pokusy z fyziky a matematiky, velkoplošná projekce a množství robotických pomůcek a stavebnic.

V letošním roce pokračuje projekt PODPORA ÚSPĚŠNÉ VÝUKY (psycholožka ve školním poradenském pracovišti, od 1.10.2017 čtenářské kluby, klub zábavné logiky a deskových her, doučování. To vše je podpořeno výukovými programy, z nichž některé jsou přístupné (po konzultaci se správcem ICT) žákům pro domácí přípravu (podobně jako Stroj na jedničky). Stejně tak pokračují i licence MS Office zdarma pro naše  žáky k domácímu použití.

V plánovaných projektech na léta 2018 - 19 uvažujeme o výměně stávajících  stolních PC v počítačové učebně s tím, že stávající počítače využijeme v jednotlivých kmenových třídách.

Ve všech učebnách školy je k dispozici digitální a audiovizuální technika, učitelé jsou vybaveni  novými notebooky a  tablety s klávesnicí.

Novinkou během letošního školního roku bude čipový registrační systém. Stávající čipy, které žáci využívají zatím pouze k přihlášení ke stravování, budou v průběhu 2. pololetí sloužit k identifikaci vstupu do školy, čímž se automaticky načte přítomnost dítěte ve škole. Rodič tak hned ráno může na svém mobilu vidět, zda je dítě ve škole nebo kdy ze školy odešlo.

Log in