Průběžné zprávy

Novinky v oblasti ICT pro školní rok 2015 - 2016

Ukončili jsme úspěšně partnerství v projektu UČÍME DIGITÁLNĚ. Byly nakoupeny tablety pro žáky a na základě výběrového řízení pracovní tablety Lenovo pro pedagogy. Tablety jsou používány pro individuální nebo skupinovou práci při výuce. Po dohodě s učitelem je možné, aby něktreé licence školních programů mohli žáci využívat i doma.

V loňském roce se nepodařilo (díky zdlouhavíému jednání s T-Mobil a Microssoft) realizovat pro žáky užívání licence Office 2013 v domácím prostředí zdarma. V letošním roce je již vše připraveno k realizaci a rodiče obdrží přístupy k bezplatné licenci na podzimhích třídních schůzkách. Podmínkou je souhlas a podpis rodičů. Bez toho nelze SW žákům poskytnout.

Log in