Průběžné zprávy

ICT ve školním roce 2016 - 2017

I v letošním školním roce  funguje pro potřeby digitální výuky  multilicence výukových materiálů Datakabinet.cz.

Ve výuce je ve všech učebnách k dispozici digitální technika, učitelé jsou vybaveni dotykovými tablety s klávesnicí. Pro potřebu aktuálních informací z internetu si mohou žáci se svolením učitele zapnout během hodiny vlastní mobilní telefony a po zjištění informací opět vypnout a uložit nebo mohou využít školní tablety s výukovým SW. Od loňského školního roku mohou naši žáci doma využívat licenci MS Office 2013 zdarma. Při ukončení docházky v naší škole licence automaticky zaniká.

Od letošního září mohou využít žáci také placenou službu Stroj na jedničky. Všichni obdrželi během června kartičky k této aplikaci s kódem, který se platbou aktivoval. Velmi prpracovaná aplikace slouží k domácí přípravě, jsou zde testy i výsledky.
Škola doporučuje k efektivní samostatné domácí přípravě žáků.

Log in