Praxin

Pouze pro žáky 8.ročníku. Jedná se o zřízení minipodniku s administrativním vybavením. Žáci, kteří budou do projektu vybráni na základě učebních výsledků a vlastního zájmu, se již v říjnu zúčastní motivačního veletrhu v Mostě. Během roku budou vytvářet vlastní žákovský minipodnik včetně potřebného administrativního vybevení (notebook, materiál, web,....)

Log in