Vítáme Vás na našich nových stránkách. Vstup do ŠkolaOnline

Arrow up
Arrow down

Události

Lyžařský výcvik VII.tříd 04 bře 2018 12:00

Aktuálně

Dnes k obědu: nevaříme

Důležité informace

Dne 26.ledna 2012 se konala pololetní pedagogická rada. Ředitel školy zde přednesl svou zprávu, která se zabývala příčinami dlouhodobého poklesu vzdělávacích výsledků žáků.

Ze zprávy vybíráme základní příčiny školního neúspěchu žáků:

  1. Nedostatečná nebo špatná duševní hygiena dětí (nedostatek spánku, pasivní odpočinek-sledování televize, hraní her na počítači) vede k biogické únavě mozku, který není schopen během dopoledne přijímat nové informace. I kdyby dítě sebevíce chtělo, stav organismu a mozku to neumožní.
  2. Malý důraz na důležitost vzdělání. Je velmi důležité, aby si děti uvědomily, že bez základního vzdělání nebo s nedokončeným středním vzděláním (tzn. pouze základní vzdělání - a to třeba i neúplné) dnes nemají na trhu práce téměř žádnou šanci. Je třeba tlak rodičů i školy společně na to, aby se žáci zodpovědně chystali do školy a výuce ve škole věnovali maximální úsilí
  3. Zájmová činnost školy je sice poměrně široká, ale nabídku využívá zhruba jen 50% našich žáků (včetně těch v základní umělecké škole). Dalších 50% žáků svůj volný čas využívá značně neefektivně a bez dohledu rodičů i školy. Menší část těchto dětí se pak stává dost často součástí aktivit, které nejsou v souladu s pravidly slušného chování. Zájem těchto žáků o školu je minimální a ani naše rozhovory s rodiči tomu obvykle příliš nepomohou.

Jednou z cest, jak naučit dítě plánovat svůj čas, dostatečně spát a přitom se věnovat svým koníčkům je správný režim dne. Každý žák by měl nějaký čas věnovat svým koníčkům, pravidelné drobné pomoci rodičům a také každodenní pravidelné a kontrolované přípravě do školy (aktovka, pomůcky, úkoly).

Je prokázáno, že pravidelnost takové oraganizace dne přináší výsledky již během několika týdnů.

  1. Každé dítě má nějaký vzor. U malých dětí jsou to většinou rodiče, u starších pak známé osobnosti, kamarádi. Přibližně od 12 let se chování - období puberty - stává hůře zvladatelným jak pro rodiče, tak pro pedagogy. Pokud byla v rodině nastavena správná pravidla (slušnost, povinnosti v rodině, režim dne),  jedinec se chová v rámci daných pravidel. Pokud toto zakotvení a návyky od malička chyběly, stává se takové dítě nezvladatelné a nastávají problémy s dodržováním pravidel ve škole. Školní řád platí pro všechny. Jeho plné znění včetně pravidel hodnocení znalostí a chování najdete na našem webu v menu Dokumenty.
  2. Jednou z posledních příčin nezájmu o práci ve škole a vůbec o výsledky vzdělání je nízká kulturní vyspělost části dětí. Do školy chodí pouze z donucení, protože to ukládá zákon. Všechno, co se tady děje, je pro ně samotné (občas dokonce s domácí podporou) naprosto bezpředmětné a nemá přeci žádný význam. Žák si přece vše dokáže najít na internetu.

Dítě s rodiči nebylo nikdy v divadle, nenavštívilo nějakou kulturní památku. Za kulturu považuje pak pouze televizi a kino. Diví se tomu, že by se mělo někdy obléci jinak, než do riflí a mikiny.

Tato scestná představa a naprosto nesouvislé a chybějící znalosti vedou k selhání buď ještě na základní škole nebo pak při středním vzdělávání. Přitěžující okolností je pak neschopnost ovládat své chování a umět dodržet nastavená pravidla.Tak se dítě dostává do střetu se školou a později, bohužel, i se zákonem.

Závěr:

Každý rodič má své představy o výchově svých dětí. Má na to plné právo. Musí pouze dodržovat zákony. Pokud se však představy začnou vymykat skutečnosti, mělo by nastoupit řešení situace. Cesta je jen jedna. Pravidla, spolupráce se školou, častá komunikace mezi rodiči a  učiteli. A nutnost škole věřit. Nikdo z nás nechce žádnému dítěti ublížit. Naopak. Jsme však povinni zajistit vzdělání  a bezpečí ve škole všem dětem.

Log in